Klimatkontroll Syd AB har arbetat med ventilation sedan 1968. I över 50 år har vi hjälpt fastighetsägare, butiker, industrier och kontor att projektera, bygga, göra service på och underhålla ventilationssystem av alla slag.