Klimatkontroll Syd AB har arbetat med ventilation sedan 1968. I över 50 år har vi hjälpt fastighetsägare, butiker, industrier och kontor att projektera, bygga, göra service på och underhålla ventilationssystem av alla slag.

Bra ventilation med välfungerande luftkonditionering är ett måste för ett sunt inneklimat. På Klimatkontroll hjälper vi företag och fastighetsförvaltare att skapa en god inomhusmiljö.

Vi kan förbättra redan befintliga system eller installera helt nytt. Eftersom två lokaler aldrig är lika krävs en unik lösning för varje enskilt fall. Med korrekt ventilation uppnås bättre driftsekonomi. Genom att till exempel ta tillvara den frånluft som lämnar fastigheten kan stora besparingar göras.