Hur fungerar en värmepump?

Varför är det billigare att värme ett hus med en värmepump? Värmepumpar finns i olika varianter, man talar om luft-luft, luft-vatten, frånluftsvärmepump, jordvärme, grundvattenvärme och bergvärme, vad är skillnaderna? Värmepumpen omvandlar lagrad energi från berg, jord, vatten, ventilationsluft (frånluft) eller uteluft till värme och varmvatten i fastigheten med mycket hög verkningsgrad. Man fångar in energi med låg temperatur och komprimerar denna i kompressorn till lämplig temperatur för uppvärmning och varmvatten. Visst kostar det elektrisk energi att driva en värmepump men för varje kilowatt som används för att driva en värmepump kan man få upp till fem gånger så mycket tillbaka i form av värme. Det är en god affär både för plånboken och miljön. Beroende på de individuella omständigheterna i och omkring fastigheten väljs den mest lämpliga tekniken för en hållbar och ekonomisk lösning.

Kontakta oss för en analys av förutsättningarna så kan vi lämna förslag på bästa lösningen för just din fastighet.