Kan en bergvärmepump vara ett bra alternativ för att sänka din fastighets värmeförbrukning?

Rent praktiskt fungerar bergvärmepumpar genom att man gör en djup borra där man sedan för ner en vätskefylld kollektorslang. Vätskan cirkulerar i slangen och forslar upp energi som sedan, via en kompressor, värmer upp radiatorer och tappvarmvatten. Bergvärmeborrning är en relativt dyr investering men är i gengäld väldigt driftsäker och ger en mycket bra driftsekonomi. För att installera en bergvärmepump krävs att det befintliga uppvärmningssystemet är vattenburet. Bergvärmepumpar är samma som de man använder för jordvärme eller grundvattenvärme.

I sydvästra delen av Skåne där vi är verksamma, installeras i princip inga bergvärmepumpar därför att berggrunden inte är tillräckligt bra för energiutvinning, istället görs många installationer av ytjordvärme eller grundvattenvärmepumpar. Ett annat alternativ är luft/vattenvärmepumpar som också ger mycket hög energibesparing eftersom årsmedeltemperaturen är relativt hög i Skåne. Detta tillsammans med luftvattenvärmepumparnas tekniska utveckling har gjort att de på senare år blivit jämförbara med ett geoenergisystem vad gäller effekt och årsverkningsgrad.