En bergvärmepump utvinner värmen ur djupet

Med hjälp av en bergvärmepump kan man utvinna den värme som finns lagrad nere i berggrundens djup. Ett miljövänligt sätt att ta tillvara jordens naturliga resurser och spara energi.

Rent praktiskt fungerar bergvärmepumpen genom att man borrar ett eller flera djupa hål, 150-200 meter, rakt ner i marken där man sedan för ner en vätskefylld slang, kollektor.  Vätskan, som består av vatten och glykol eller köldbärarsprit, pumpas runt i det slutna systemet. Med hjälp av kompressorn i värmepumpen utvinns energi som sedan används för att värma radiatorer och tappvatten. Bergvärmeborrning är en relativt stor investering men är i gengäld väldigt driftssäker. För att installera en bergvärmepump krävs det att det befintliga uppvärmningssystemet är vattenburet. Bergvärme kan användas för att komplettera eller ersätta fjärrvärme, oljepanna eller elpanna i både kommersiella fastigheter och i villor. Är du intresserad av att få veta mer om bergvärme som privatperson hänvisar vi till vårt systerbolag Klimatexperten Skåne AB.