Klimatkontroll erbjuder värmelösningar och service för företag!

Sedan 1968 har Klimatkontroll servat företag med lösningar för ett bra och energieffektivt inomhusklimat. Värme, kyla och ventilation utgör fortfarande kärnprodukterna i vårt erbjudande. Vi ställer höga krav på egen kompetens och håller oss ständigt uppdaterade kring utvecklingen i vår bransch och den senaste tekniken. Detta kommer våra kunder till godo. Vår ambition är att optimera lösningar så att driftkostnaden sjunker.

I ett serviceavtal tar vi ansvar för att driften upprätthålls på ett hållbart sätt vilket medverkar till att våra kunder kan fokusera på annan verksamhet.

Prova oss gärna – kontakt oss så kommer vi gärna på ett personligt möte.