Rengöra värmepumpen själv eller låta oss göra helservice?

Rengör värmepumpen själv minst en gång om året! Genom att själv underhålla din värmepump en gång om året kan du undvika driftstopp.

Klimatkontroll erbjuder givetvis service på plats för kunder i Skåne, kontakta oss om du vill ha ett besök.

Rengöring av luftfilter och mikrofilter är mycket viktigt för inomhusdelens funktion och förmåga att spara energi. Generellt bör man rengöra luftfiltren en gång var 4-6 vecka från damm och smuts. I dammiga och rökiga miljöer eventuellt oftare. Microfilter måste bytas minst en gång om året, oftare om man t.ex. är allergisk eller astmatisk.

Alla luftvärmepumpar oavsett fabrikat behöver rengöras för att bibehålla sin effekt. En smutsig kondensor i inomhusdelen minskar luftvärmepumpens effektivitet. Regelbunden rengöring av hela inomhusdelen, d.v.s filter, kondensor och fläkt är ett måste för att anläggningen ska kunna ge full effekt. Luften i ett hus passerar genom inomhusdelen kontinuerligt under drift – dygnet runt! Damm, smuts och fett fastnar och minskar på sikt förmågan att spara energi. Dessutom sänks livslängden på din anläggning! Rengöring är också viktig för att hindra bakterie-, svamp- och alg-tillväxt. En inomhusdel bör rengöras en eller två gånger per år för att bibehålla den energibesparing man tänkt sig och för att öka livslängden.

För privatpersoner erbjuder Klimatexperten service och underhåll av alla typer av värmepumpar oavsett fabrikat.