Renodling och ny organisation

Den 1 november överlåter Durabell AB verksamheten i sina bifirmor Klimatexperten och Klimatshoppen till de nystartade bolagen Klimatexperten Skåne AB respektive Klimatshoppen Sverige AB.

– Redan under hösten 2015 överlät Klimatkontroll Syd AB alla sina åtaganden mot villakunder till Klimatexperten och Klimatshoppen för att kunna fokusera helt på företagskunder, vilket fallit mycket väl ut. Inledningsvis lades verksamheterna som bifirmor till Durabell AB men nu är det dags för dessa verksamheter att drivas som egna självständiga bolag säger Peter Hornbeck, ägare och VD.

Klimatshoppen Sverige AB förvärvar samtidigt aktierna i Klimatkontroll Syd AB och Durabell AB och blir därmed nytt moderbolag i koncernen.

Durabell AB kommer efter försäljningen att vara ett renodlat fastighetsbolag utan annan verksamhet.

Koncernstruktur efter förändringarna:

Klimatshoppen Sverige AB

  • Klimatexperten Skåne AB
  • Klimatkontroll Syd AB
  • Durabell AB