Våra kunder och uppdrag – från korvkiosk till storföretag.

Bland våra kunder finns alla typer av företag av olika storlek:

 • Banker
 • Bensinbolag
 • Bilförsäljare
 • Bostadsrättsföreningar
 • Butiker
 • Byggentreprenörer
 • Fastighetsbolag
 • Fastighetsförvaltare
 • Kontor
 • Restauranger
 • Verkstäder

Ett urval av de tjänster vi tillhandahåller:

 • OVK-besiktning och åtgärdsprogram för att godkänna anläggningar efter egna och andras besiktningar eller energideklarationer.
 • Årliga kontroller av kylanläggningar, hantering av årsrapporter till Miljöförvaltningen
 • Inspektion, rengöring, mätning och injustering av ventilationssystem.
 • Mätning och injustering av vattenburna kyl- och värmesystem.
 • Service, reparation och underhåll av installationer för kyla, värme och ventilation
 • Projektering och installation av kylanlägggningar, värmepumpsystem och ventilationssystem

Självklart har vi de tillstånd, certifikat m.m. som krävs för verksamheten: