Klimatkontroll arbetar med både kyla och värmepumpar. En värmepump är ett omvänt kylskåp, tekniken är densamma. Kylteknik kan indelas i olika inriktningar t.ex. komfortkyla och kommersiell kyla. Den förstnämnda handlar om att justera ett inomhusklimat till en nivå där den som vistas där upplever temperatur och luftens kvalitet som behaglig – luftkonditionering eller AC brukar det vardagligt kallas för. Det finns fler grenar inom kyltekniken, läs mer här