Klimatkontroll arbetar med både kyla och värme. En värmepump är ett omvänt kylskåp. Av den anledningen är tekniken densamma. Kylteknik kan indelas i olika inriktningar t.ex. komfortkyla och kommersiell kyla. Den förstnämnda handlar om att justera ett inomhusklimat till en nivå där den som vistas där upplever temperatur och luftens kvalitet som behaglig. Luftkonditionering eller AC brukar vi vardagligt kalla det för, det finns fler grenar inom kyltekniken, läs mer här