Klimatkontroll blev medlemmar i TESAB-kedjan 2012. Kedjans moderbolag och största delen av medlemsföretagen blev 2021 uppköpta av Capillar och bildade Nordic Climate Group – NCG. Klimatkontroll var ett av de sju TESAB-företag som inte sålde utan valde att förbli lokalt förankrade entreprenörer.

Ur resterna av TESAB bildar vi nu Energi- & Klimatgruppen eftersom vi tror på samverkan och gemensam styrka genom samarbete mellan mindre företag, TESABs grundtanke som vi vill bevara.