Klimatkontroll genomför OVK-besiktningar i västra Skåne

Klimatkontroll erbjuder OVK-besiktning samt åtgärdsprogram för att din fastighet ska ha optimal luftkvalité. OVK står för “Obligatorisk Ventilations Kontroll”. Systemet infördes av regering och riksdag 1991 för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö för bostäder, kontor m.m. Samtliga byggnader där människor vistas, ofta eller under en längre tid, skall ha en dokumenterat fungerande ventilation. OVK är ett av de instrument som används för att säkerställa en god inomhusmiljö.