ISO-certifierade

Vi har nu kvalitetssäkrat vår verksamhet tillsammans med Tesabs övriga medlemmar och Tesab centralt genom att ISO certifiera oss med Bureau Veritas inom ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Kvalitet i allt vi gör är väldigt viktigt för oss och nu har vi dessutom system som möjliggör att vi tillsammans med hela TESAB-kedjan arbetar i rätt riktning både gällande kvalitet och miljö. Sedan tidigare är vi KV-auktoriserade, Co2 utbildade, utbildade inom Affärsmannaskap för tekniker och ledare bland många fler utbildningar.