Vad gör en luftrenare?

Genom att suga luften genom olika filter som har till uppgift att ta bort partiklar som inte är önskvärda inomhus ger en luftrenare märkbar effekt, framförallt i rum som inte har tillräcklig ventilation. Att öppna fönster för att vädra hjälper mot syrefattig luft men dessvärre inte mot damm, pollen, virus eller sporer. En hel del allergena partiklar kommer dessutom in i huset om du vädrar vilket är ett stort problem för astmatiker och allergiker vid vissa årstider.

Idag finns det filter som kan minska mängden bakteriella partiklar och virus. En luftrenare med ett sådant filter är en bra investering på arbetsplatsen, på dagis och skolor eftersom många sjukdomar sprids via luften. På klimatshoppen.se finns det luftrenare av olika typer.