Grundvattenvärmepumpar

Beroende på de geologiska omständigheterna kan en grundvattenvärmepump vara ett bra alternativ för att värma upp villan. Grundvattnet har en relativt konstant temperatur på cirka 4-8°C och ibland högre än så. Med hjälp av en pump i ett borrhål för man upp vatten till ytan, utvinner värmen med hjälp av värmepumpens kompressor och returnerar sedan vattnet till grundvattnet igen genom ett andra borrhål. En grundvattenvärmepump kräver med andra ord två borrhål till skillnad från bergvärme som har en dubbelvikt slang djupt ned i marken. Både livslängden och driftsäkerheten för en grundvattenvärmeanläggning är mycket god.

Ring oss på 040-671 12 50