Företagslösningar: Ventilation och luftkonditionering

En bra ventilation med en väl fungerande luftkonditionering är ett måste för ett sunt inneklimat. På Klimatkontroll hjälper vi företag och fastighetsägare, förvaltare m.fl. att skapa en god inomhuskomfort.

Vi kan förbättra redan befintliga system eller installera helt nytt. Eftersom två lokaler aldrig är lika krävs en unik lösning för varje enskilt fall. Med korrekt ventilation uppnås bättre driftsekonomi. Genom att till exempel ta tillvara energin i den frånluft som lämnar fastigheten kan stora besparingar göras. Våra experter besöker på plats och erbjuder åtgärdsförslag med offert.