Dagens Industri utser Klimatkontroll Syd AB till Gasellföretag 2012

Tidningen Dagens Industri utsåg nyligen Klimatkontroll Syd AB till ett av årets Gasellföretag. Utnämningen sker efter stenhårda kriterier och innebär att Klimatkontroll är ett av de snabbast växande företagen i landet.

– Självklart är vi glada och stolta över den här nomineringen, säger Peter Hornbeck, VD för Klimatkontroll. Särskilt med tanke på att färre än 0,5 procent av landets aktiebolag utses till Gasellföretag.

Nomineringen grundar sig på resultat mellan åren 2008 och 2011 då Klimatkontroll uppnådde en tillväxt på 110 procent. Sedan dess har branschen generellt sett drabbats av en stark nedgång med en minskad försäljning på cirka 30% inom ett av företagets största produktområden, luftvärmepumpar. Preliminärt bokslutsresultat för räkenskapsåret 2011-2012 avslöjar dock att Klimatkontroll klarat sig bra, trots den rådande konjunkturen.

– Vårt senaste bokslut blir inte offentligt på ett tag, men siffrorna visar att vi ytterligare ökat omsättningen från rekordåret 2011. Däremot kan vi se en nedgång i lönsamheten. Anledningen till att vi klarat oss så väl är strategin att arbeta med såväl privatkundssidan som företagsmarknaden. Dessutom har vi bland annat gjort satsningar på OVK-besiktningar och serviceavtal. Detta har inneburit en stabilitet för oss, särskilt eftersom nedgången huvudsakligen drabbat nyförsäljningen på privatkundssidan, även om vi inte tappat lika stor volym som statistiken för branschen som helhet visar.

Det sydskånska inomhusklimatföretaget ser positivt på framtiden och har nyligen satsat på en geografisk expansion med ett nytt försäljningskontor i Helsingborg. Målet för Klimatkontroll är att kunna vara en Gasell även framöver.

Om Klimatkontroll Syd AB:
Tillväxt 2008 – 2011: 110 procent.
Omsättning 19,6 Mkr (2010.07.01-2011-06.30)
Antal anställda: 12

Om Gasellnomineringen:
Tidningen Dagens Industri utser årligen ett antal svenska företag till Gaseller. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för nomineringen.

För att utses till Gasell måste ett företag ha:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser