Monthly Archives: september 2015

Klimatexperten Skåne AB

Klimatkontroll Syd AB tar ett stort steg mot fokuseringen på företagsmarknaden. Den 1 september överlåter Klimatkontroll Syd AB alla sina åtaganden mot villakunder till Klimatexperten, en bifirma till Durabell AB – moderbolag till Klimatkontroll Syd AB.  – Klimatkontroll har cirka 4000 privatkunder och 1000 företagskunder i registret som sträcker sig bakåt till 2007. Eftersom Klimatkontroll […]