Vi på Klimatkontroll och de andra företagen i vårt rikstäckande nätverk av kylföretag skapar varje dag miljövänlig kyla och värme med naturliga köldmedier där det är möjligt eller med köldmedier med så låg påverkan på klimatet som möjligt.