Solvärme ett bra uppvärmningsalternativ – även i vårt nordiska klimat

Solvärme kan ge ett riktigt bra tillskott till befintlig olje- eller eluppvärmning. Solpaneler som genererar energi är ett realistiskt uppvärmningsaltarnativ, även för det solfattiga svenska klimatet.

Det är inte värmen i sig, utan ljuset som är det avgörande för energiproduktionen. Och med våra långa svenska somrar har vi en stor solinstrålning. Energi kan genereras även under muliga dagar.

Solfångaren monteras på hustaket, främst i söderläge men även öster- och västerläge kan fungera. Solpaneler kräver ett vattenburet värmesystem och ger både varmvatten och värme. Under de kalla månaderna behöver man behöva komplettera med annat uppvärmningssystem.