Jordvärme/Markvärme

Jordvärme eller markvärme innebär att man utvinner den energi som finns lagrad i jordens ytlager. Oftast behöver man inte gå på mer än på 90 – 150 centimeters djup för att komma åt den upplagrade solvärmen.

Tanken bakom jordvärme är densamma som med bergvärme, med den stora skillnaden att man inte gräver lika djupt. För att lägga in jordvärme krävs att man har en stor tomt eller trädgård där man kan gräva ner kollektorsslangarna. Slangarna samlar upp värmen som sedan används både för varmvattenproduktion och uppvärmning. En markvärmepump kan initialt innebära en stor investering, men har en lång livslängd och bra driftssäkerhet.