Grundvattenvärmepump

Beroende på de geologiska omständigheterna kan en grundvattenvärmepump vara ett bra alternativ för att värma upp villan

Grundvattnet har en relativt konstant temperatur på cirka 4-8°C och ibland högre än så. Med hjälp av pumpen för man upp vattnet till ytan, utvinner värmen och returnerar vattnet genom ett andra hål. En grundvattenvärmepump kräver med andra ord två borrhål. Både livslängden och driftsäkerheten är mycket god.