En bergvärmepump utvinner värmen ur djupet

Med hjälp av en bergvärmepump kan man utvinna den värme som finns lagrad nere i berggrundens djup. Ett energivänligt sätt att ta tillvara jordens naturliga resurser.

Rent praktiskt fungerar bergvärmepumpar genom att man gör en djup borra där man sedan för ner en vätskefylld kollektorslang.  Vätskan forslas upp till ytan och för med sig värmen som sedan används för att hetta upp radiatorer och tappvatten. Bergvärmeborrning är en relativt dyr investering men är i gengäld väldigt driftssäker. För att installera en bergvärmepump krävs det att det befintliga uppvärmningssystemet är vattenburet.