Klimatkontroll genomför OVK-besiktningar i Skåne

Klimatkontroll erbjuder OVK-besiktning samt åtgärdsprogram för att din fastighet ska ha optimal luftkvalité. Vad står OVK för? Obligatorisk Ventilations kontroll infördes av regering och riksdag 1991 för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö för bostäder, kontor m.m.

Samtliga byggnader där människor vistas, ofta eller under en längre tid, skall ha en dokumenterat fungerande ventilation. Obligatorisk VentilationsKontroll är ett av de instrument som används för att säkerställa en god inomhusmiljö.