Klimatkontroll erbjuder OVK-besiktning i skåne

Klimatkontroll genomför OVK-besiktning i skåne

Klimatkontroll erbjuder OVK-besiktning samt åtgärdsprogram för att din fastighet ska ha optimal luftkvalité. Vad står OVK för? Obligatorisk Ventilations kontroll infördes av regering och riksdag 1991. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet som ska infrias 2015. Samtliga byggnader, där människor vistas, ofta eller under en längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation.